مغالطه توسل به مرجع

در ادامه سلسله نوشته های آشنایی با مغالطه ها، پس از شناخت کلی انواع مغالطه به بررسی مثال هایی از برخی مغالطه های نامدار پرداختم و به عنوان اولین مورد، مغالطه بهترین شش لول بند تگزاس را معرفی نمودم. در این نوشته، مغالطه توسل به مرجع یا Appeal to Authority که با نام Argument from Authority نیز شناخته می شود را مطالعه خواهیم کرد.

توسل به مرجع

شرح و بیان مغلطه:

توسل به مرجع یکی از پرکاربردترین مغالطه های امروزی است که اگر از کاربران شبکه های مجازی باشید، به کرات با آن برخورد داشته اید. این مغالطه چنان در گوشت و پوست ما ریشه دوانده که گاه حتی تشخیص آن برای متخصصان نیز دشوار است. این مغالطه هنگامی صورت می گیرد که تلاش شود درست بودن ادعایی را با نقل قول کردن از شخصی (حقیقی / حقوقی) که در مورد موضوع آن ادعا دارای مرجعیت نیست، اثبات کنند. معمولاً نقل قول یا شاهدی از فرد یا گروهی شناخته شده ارائه می شود و به واسطه آن نتیجه می گیرند که گزاره مورد ادعا معتبر است.

ادامه مطلب

مغالطه بهترین شش لول بند تگزاس

در نوشته قبل با تعریف مغالطه و انواع کلی آن آشنا شدیم. از این به بعد سعی می کنم به تدریج، چندین نوع مغالطه که برای خود اسم و رسمی دارند را خدمت شما معرفی کنم. در این نوشته، سراغ مغالطه بهترین شش لول بند تگزاس یا Texas Sharpshooter Fallacy می رویم.

مغالطه بهترین شش لول بند تگزاس

شرح و بیان مغالطه:

بهترین شش لول بند تگزاس یک مغالطه ناساختاری است که در آن تفاوت های مقدمات گزاره نادیده گرفته می شوند و بر روی تشابه ها پافشاری می گردد. به عبارت دیگر، این مغالطه وقتی صورت می گیرد که فرد، بخش عمده ای از اطلاعاتی که به سود او نیست را نادیده گرفته و فقط بر آنهایی که عقیده او را ثابت می کند، تمرکز می کند. در این حالت، مغالطه گر اطلاعات را فیلتر می کند و فقط آنهایی که به نفعش است را می پذیرد یا ارائه می دهد.

ادامه مطلب

مغالطه چیست؟

مغالطه یا مَغلَطه یا سَفسَطه که در زبان انگلیسی به آن Fallacy می گویند، استدلالی است که از نظر علم منطق به یکی از دلایل زیر، نادرست باشد:

  1. دست کم یکی از مقدمات گزاره، نادرست باشد.
  2. مقدمات گزاره متضمن نتیجه گزاره نباشند.

به زبان ساده می توان گفت که مُغالِطه عملی است که در آن با یک استدلال غلط به نتیجه ای می رسند که مطلوب فرد است و یا از دلایلی استفاده می کنند که نمی توان چنان نتیجه ای را از آن گرفت.

کلمه سفسطه (Sophisme) از ریشه یونانی Sophos به معنای خرد و فرزانگی و دانش است و در کاربردهای اولیه خود هم معنی با فلسفه (Philosophy) به کار می رفته اما به تدریج دچار تحول معنایی شده است. در واقع سوفیست (به زبان عربی سوفسطایی) مترادف معنایی فیلسوف بوده اما به تدریج و ضمن گذر زمان به افرادی که جهت آموزش علم مباحثه به شاگردان خود از هر روشی برای پیروزی در مباحثه استفاده می کردند، سوفیست اطلاق گردید.

ادامه مطلب