تلفظ صحیح کلمات – بخش اول

بسیاری از مردم دنیا و علی الخصوص کشور ما، به هنگام مواجهه با اسامی که از سایر زبان های بیگانه وارد زبان آنها شده اند، کلمات را به همان صورتی که نوشته می شوند تلفظ می کنند. چنین سوء برداشتی در مقیاس گسترده منجر به رواج یافتن آن تلفظ و در نتیجه مصطلح شدن یک غلط می شود. تا حدی که اگر شخصی تلفظ صحیح آن را به کار گیرد، با تعجب شنوندگان مواجه خواهد شد. در این نوشته سعی می کنم شما را با تلفظ صحیح کلمات علی الخصوص کلماتی که اسم خاص یک برند یا شرکت تجاری هستند، آشنا کنم.

ادامه مطلب