اندازه گیری گلوکز توسط حکاکی مولکولی پلیمرها

گلوکز ماده ضروری و اساسی فرآیندهای زیستی و قند موجود در خون است که توسط سلولهای بدن مصرف شده و تولید انرژی می کند. سطح غیرمعمول گلوکز در بدن یک علامت هشداردهنده پزشکی است که از بیماری دیابت ناشی می شود. در سال ۲۰۱۲ اعلام شد که ۳۶۶ میلیون انسان مبتلا به این بیماری هستند و این تعداد به سرعت در حال افزایش است.

جلوگیری از پیشرفت این بیماری تا حد زیادی با کنترل شخصی قند خون امکانپذیر است. برای تشخیص و هدایت این بیماری تعیین مقدار دقیق سطح گلوکز خون ضروری است. از آنجا که میلیونها فرد دیابتی قند خون خود را روزانه اندازه گیری می کنند، در حال حاضر حسگرهای گلوکز از پرمصرفترین حسگرهای موجود در بازار هستند که برای اندازه گیری غلظت گلوکز خون به کار می روند.

در سالهای اخیر زیست حسگرهایی برای اندازه گیری کیفی و کمی گلوکز با استفاده از روش حکاکی مولکولی پلیمرها تهیه شده اند. حکاکی مولکولی پلیمرها، روشی است به منظور ایجاد حفره هایی در بستر پلیمری با شکل مولکولهای موردنظر که از این حفره ها برای شناسایی مولکولهای شیمیایی و زیستی مانند آمینواسید، پروتئینها، مشتقات نوکلئوتیدها، آلاینده ها، داروها و... استفاده می شود.

ادامه مطلب

کاهش خوردگی توسط نانوذرات MgO

نانوذرات اکسید فلزی، با سطح ویژه و نقصهای ساختاری بالا، قابلیتها و ویژگیهای بسیاری دارند. بر همین اساس، نانوذرات اکسید فلزی می توانند در واکنشهای کاتالیستی، کنترل آلودگی محیط زیست، الکتروشیمی، پیلهای سوختی، پوششهای سطحی مقاوم در برابر خوردگی، ساخت قطعات الکترونیکی مورد استفاده در کامپیوتر و مدارهای الکترونیکی و تشخیص دهنده های گاز نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کنند.

در صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های با ارزشی با استفاده از کاتالیستهای اکسید فلزی که در آنها شرکت می کنند، تولید می شوند. منیزیم اکسید (MgO) به عنوان یک اکسید فلز خاکی بسیار مهم برای استفاده در واکنشهای کاتالیستی و تصفیه پسابهای سمی، همچنین به عنوان یک افزودنی در فرآورده های نسوز و صنایع رنگ کاربرد دارد.

ادامه مطلب