Blog Posts

مغالطه چیست؟

مغالطه یا مَغلَطه یا سَفسَطه که در زبان انگلیسی به آن Fallacy می گویند، استدلالی است که از نظر علم منطق به یکی از دلایل زیر، نادرست باشد:

  1. دست کم یکی از مقدمات گزاره، نادرست باشد.
  2. مقدمات گزاره متضمن نتیجه گزاره نباشند.

به زبان ساده می توان گفت که مُغالِطه عملی است که در آن با یک استدلال غلط به نتیجه ای می رسند که مطلوب فرد است و یا از دلایلی استفاده می کنند که نمی توان چنان نتیجه ای را از آن گرفت.

کلمه سفسطه (Sophisme) از ریشه یونانی Sophos به معنای خرد و فرزانگی و دانش است و در کاربردهای اولیه خود هم معنی با فلسفه (Philosophy) به کار می رفته اما به تدریج دچار تحول معنایی شده است. در واقع سوفیست (به زبان عربی سوفسطایی) مترادف معنایی فیلسوف بوده اما به تدریج و ضمن گذر زمان به افرادی که جهت آموزش علم مباحثه به شاگردان خود از هر روشی برای پیروزی در مباحثه استفاده می کردند، سوفیست اطلاق گردید.

ادامه مطلب

پاسخ تشریحی شیمی کنکور ۹۶ تجربی – بخش دوم

در این نوشته، بخش دوم پاسخ های تشریحی سوالات شیمی کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه علوم تجربی یعنی سوالات مربوط به شیمی سوم دبیرستان را خدمت شما ارائه می کنم. پاسخ تشریحی سوالات شیمی دوم و چهارم نیز به تدریج در سایت بارگذاری می شوند.

توجه داشته باشید که گزینه ها بر اساس دفترچه کد A درج شده اند.

جهت دانلود دفترچه A می توانید به نوشته سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۶ (داخل و خارج) مراجعه کنید.

ادامه مطلب

پاسخ تشریحی شیمی کنکور ۹۶ تجربی – بخش اول

در این نوشته، بخش اول پاسخ های تشریحی سوالات شیمی کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه علوم تجربی یعنی سوالات مربوط به شیمی دوم دبیرستان را خدمت شما ارائه می کنم. پاسخ تشریحی سوالات شیمی سوم و چهارم نیز به تدریج در سایت بارگذاری می شوند.

توجه داشته باشید که گزینه ها بر اساس دفترچه کد A درج شده اند.

جهت دانلود دفترچه A می توانید به نوشته سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۶ (داخل و خارج) مراجعه کنید.

ادامه مطلب

سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۶ (داخل و خارج)

جهت تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک به سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ (حوزه های داخل و خارج کشور)، دفترچه A این آزمون به همراه مجموعه سوالات تفکیکی درس شیمی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بدون محدودیت و به صورت رایگان دانلود نمایید.

ادامه مطلب

پاسخ تشریحی شیمی کنکور ۹۶ ریاضی – بخش سوم

در این نوشته، بخش سوم پاسخ های تشریحی سوالات شیمی کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه ریاضی فیزیک یعنی سوالات مربوط به شیمی چهارم دبیرستان را خدمت شما ارائه می کنم. پاسخ تشریحی سوالات شیمی دوم و سوم نیز پیشتر از این در سایت بارگذاری شده اند.

توجه داشته باشید که گزینه ها بر اساس دفترچه کد A درج شده اند.

جهت دانلود دفترچه A می توانید به نوشته سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۶ (داخل و خارج) مراجعه کنید.

ادامه مطلب

پاسخ تشریحی شیمی کنکور ۹۶ ریاضی – بخش دوم

در این نوشته، بخش دوم پاسخ های تشریحی سوالات شیمی کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ گروه ریاضی فیزیک یعنی سوالات مربوط به شیمی سوم دبیرستان را خدمت شما ارائه می کنم. پاسخ تشریحی سوالات شیمی چهارم نیز تدریجاً در سایت بارگذاری می شوند.

توجه داشته باشید که گزینه ها بر اساس دفترچه کد A درج شده اند.

جهت دانلود دفترچه A می توانید به نوشته سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۶ (داخل و خارج) مراجعه کنید.

ادامه مطلب