کنکور

سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۵

سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۵ (داخل و خارج)

جهت تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک به سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ (حوزه های داخل و خارج کشور)، دفترچه C این آزمون به همراه مجموعه سوالات تفکیکی درس شیمی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بدون محدودیت و به صورت رایگان...

کنکور دکتری تخصصی 1395

سوالات کنکور دکتری تخصصی ۱۳۹۵

مجموعه شیمی - کلیه گرایش ها زمان برگزاری: صبح جمعه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ تعداد سوالات: ۸۰ سوال مجموعه دروس تخصصی شامل شیمی فیزیک - شیمی آلی - شیمی تجزیه - شیمی معدنی مدت زمان پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه دانلود سوالات کنکور دکتری تخصصی مجموعه شیمی ۱۳۹۵ مجموعه شیمی - کلیه...

کنکور سراسری ۱۳۹۴

سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۴ (داخل و خارج)

جهت تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک به سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ (حوزه های داخل و خارج کشور)، دفترچه C این آزمون به همراه مجموعه سوالات تفکیکی درس شیمی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بدون محدودیت و به صورت رایگان...

کنکور دکتری تخصصی 1394

سوالات کنکور دکتری تخصصی ۱۳۹۴

مجموعه شیمی - گرایش شیمی فیزیک (کد ۲۲۱۱) زمان برگزاری: صبح جمعه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ تعداد سوالات: ۴۵ سوال مجموعه دروس تخصصی شامل شیمی فیزیک پیشرفته - ترمودینامیک آماری ۱ - شیمی کوانتوم مدت زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه دانلود سوالات کنکور دکتری تخصصی شیمی فیزیک ۱۳۹۴ مجموعه شیمی -...

کنکور سراسری 1393

سوالات کنکور سراسری ۱۳۹۳ (داخل و خارج)

جهت تسهیل دسترسی داوطلبان گرامی گروه های آزمایشی علوم تجربی و ریاضی فیزیک به سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ (حوزه های داخل و خارج کشور)، دفترچه C این آزمون به همراه مجموعه سوالات تفکیکی درس شیمی گردآوری شده است که در ادامه می توانید بدون محدودیت و به صورت رایگان...

کنکور دکتری تخصصی 1393

سوالات کنکور دکتری تخصصی ۱۳۹۳

مجموعه شیمی - گرایش شیمی فیزیک (کد ۲۲۱۱) زمان برگزاری: صبح جمعه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ تعداد سوالات: ۴۵ سوال مجموعه دروس تخصصی شامل شیمی فیزیک پیشرفته - ترمودینامیک آماری ۱ - شیمی کوانتوم مدت زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه دانلود سوالات کنکور دکتری تخصصی شیمی فیزیک ۱۳۹۳ مجموعه شیمی -...

صفحه 2 از مجموع 2 12